Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

ODZYSKAJ SWÓJ PODATEK Z NIEMIEC W BARDZO PROSTY SPOSÓB.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.

Jaka jest opłata za rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce?

Indywidualne rozliczenie podatku:

Płatność przed rozliczeniem 380 PLN
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 99€

Wspólne rozliczenie podatku:

Płatność przed rozliczeniem 430 PLN
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 99€

Jako nasz klient sam decydujesz kiedy dokonasz płatności za usługę. Wybierz, czy płacisz przed rozliczeniem, czy po (kiedy otrzymasz zwrot podatku z zagranicznego urzędu).

 • kompetentną weryfikację dokumentów,

 • wykonanie oszacowania zwrotu podatku,

 • wysłanie deklaracji podatkowej do Finanzamtu,

 • telefoniczny kontakt z Urzędem,

 • odpowiedź na ewentualne zapytania lub pisma z Finanzamtu,

 • sporządzenie odwołania od decyzji.

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z gotowego formularzu podatkowego i wprowadź niezbędne dane podatnika.

Click Here
Ochrona danych osobowych*
Polityka prywatności*

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.

ROZLICZENIE PODATKU W NIEMCZECH – CZY JEST OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO?

Z pewnością często spotkałeś się z informacją, że podatnik ma możliwość (nie obowiązek) rozliczenia podatku z Niemiec do 4 lat wstecz. Powinieneś mieć świadomość, że nie dotyczy to każdego. 

A zatem kiedy złożenie zeznania podatkowego w Niemczech zamiast wyboru staje się obowiązkiem?

Jeśli chociaż jedna z przedstawionych poniżej sytuacji dotyczy Ciebie, jesteś w gronie podatników mających obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech.

 • otrzymałeś wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt);

 • miałeś 3 klasę podatkową;

 • otrzymywałeś od pracodawcy zwolnione z podatku świadczenia (np. z tytułu dojazdu do pracy lub prowadzenia dwóch gospodarstw domowych);

 • prowadziłeś w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe);

 • oprócz wynagrodzenia za pracę uzyskałeś dodatkowe dochody w kwocie przewyższającej 410€;

 • otrzymywałeś kilka wynagrodzeń jednocześnie od kilku pracodawców;

 • otrzymałeś odprawę od poprzedniego pracodawcy;

 • jako rezydent innego kraju, złożyłeś w Niemczech wniosek o nieograniczony obowiązek podatkowy.

Wszystkie sytuacje, w których jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej do niemieckiego Finanzamt’u uregulowane są w ustawie o podatku dochodowym § 46 EStG.

ROZLICZENIE Z NIEMIEC – DO KIEDY?

Do 2022 roku standardowym terminem rozliczenia podatku z Niemiec był 31. lipca.

Obecnie jednak terminy składania deklaracji podatkowych za okresy podatkowe 2022, 2023 zostały przedłużone. Dopiero od 2025 r. (rok podatkowy 2024) wszystkich podatników będzie obowiązywał „normalny” termin składania zeznań (31. lipca).

Zwrot podatku za 2022 rok:

Termin składania wniosków został przesunięty o dwa miesiące, na 30 września 2023 r. Ponieważ jest to sobota, zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2022 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 października 2023 r.

Zwrot podatku za 2023 rok:

Termin składania wniosków został przesunięty o miesiąc do 31 sierpnia 2024 r. Ponieważ jest to sobota, zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2023 należy złożyć w urzędzie skarbowym 2 września 2024 r.

Od roku podatkowego 2024 ponownie obowiązywać będą normalne terminy składania deklaracji. Zeznanie podatkowe za 2024 rok należy więc złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31 lipca 2025 roku.

Nadpłacony podatek z Niemiec możesz odzyskać aż do 4 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2020-2023.

Zwroty podatku z Niemiec - jak długo się czeka?

Odpowiedź może nie będzie zbyt satysfakcjonująca, ponieważ brzmi – to zależy.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to 3-6 miesięcy.

Czas ten jest jednak uzależniony od kilku czynników. 

 1. Po pierwsze, ważne jest aby zeznanie podatkowe zostało przez Ciebie złożone w wyznaczonym przez zagraniczny urząd skarbowy terminie. 

 2. Druga ważna kwestia to kompletność dokumentacji. Twoja deklaracja podatkowa powinna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne załączniki. Pamiętaj także o poprawności wypełnienia, ponieważ każda korekta wydłuży czas oczekiwania na zwrot podatku.

 3. I wreszcie ostatnia rada… aby twoje rozliczenie nie krążyło po różnych instytucjach, wyślij je do właściwego urzędu.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli pracujesz w Niemczech lub dopiero zamierzasz rozpocząć tam swoją przygodę, powinieneś zapoznać się z pojęciem klas podatkowych. Wysokość zwrotu podatku zależeć będzie od wysokości Twojego wynagrodzenia oraz właśnie od przynależności do danej klasy podatkowej (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Najbardziej powszechne klasy podatkowe to:

I Klasa podatkowa – dla kawalera/panny. Obowiązek rozliczenia podatku nie dotyczy osób na I klasie podatkowej. Warto jednak złożyć dobrowolną deklarację (zwłaszcza, jeśli możesz wykazać koszty, takie jak np. dojazd do pracy, Home Office, podwójne gospodarstwo domowe).

III  Klasa podatkowa – dotyczy podatników pozostających w związku małżeńskim. W przypadku zarejestrowanych związków partnerskich i małżeństw obowiązuje tu wymóg, aby jedno z dwóch partnerów podatkowych wybrało 5 klasę podatkową, zarabiało mniej lub nie pracowało.

To klasa podatkowa, w której płaci się najniższe miesięczne zaliczki na podatek.

Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym masz obowiązek rozliczenia się w tym kraju. Jeśli osiągasz dochody tylko w Polsce to urząd rozliczy Twój pit automatycznie. Nie uwzględni on przy tym jednak ulg podatkowych, a przez to Twoje rozliczenie nie będzie dla Ciebie korzystne.

Jeśli pracowałeś w Niemczech to swój Pit 36/ZG powinieneś wykonać uwzględniając zarobki ze wszystkich krajów. Tylko w ten sposób Twoja deklaracja podatkowa będzie złożona prawidłowo, a co za tym idzie, będziesz w stanie otrzymać zaświadczenie o dochodach, które często jest niezbędne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec.

Nie każda osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę zdaje sobie sprawę, że będzie musiała zadeklarować osiągnięte dochody również w polskim Urzędzie Skarbowym.

Musisz złożyć deklarację PIT, jeśli:

 • masz miejsce zamieszkania w Polsce (posiadasz tu tzw. ośrodek interesów osobistych i gospodarczych),

 • przebywałeś w ojczyźnie minimum 183 dni w ciągu danego roku kalendarzowego.

Nie musisz składać deklaracji PIT, jeśli:

 • miałeś meldunek poza RP przez cały rok,

 • nie posiadasz nieruchomości w Polsce,

 • Twoja rodzina mieszka z Tobą za granicą,

 • nie posiadasz żadnych dochodów w Polsce,

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce.

Warto pamiętać, że jako obywatel RP, przebywający czasowo za granicą i uzyskujący tam dochody, jesteś zwolniony od opodatkowania kwoty w wysokości stanowiącej równowartość 30% diety z tytułu podróży służbowych poza Polską.

Nadpłacony podatek z Niemiec możesz odzyskać aż do 4 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2020-2023.

Czy zastanawiałeś się co mógłbyś odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej aby Twój zwrot podatku był wyższy? Ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu – te dwa pojęcia mogą sprawić, że otrzymasz o wiele atrakcyjniejszy zwrot podatku z Niemiec.  

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:

 • ulga na dziecko niepełnoletnie lub uczące się (do 25. roku życia). Posiadanie dzieci wpływa w Niemczech na obniżenie należnego podatku solidarnościowego oraz kościelnego;

 • ulga na niepełnosprawne dziecko. Dodatkowo, wraz z tą ulgą do deklaracji wpisać można koszty związane z nauką dziecka oraz opieką nad nimi;

 • ulga dla samotnego rodzica. Jeśli nie dzielisz opieki nad swoim dzieckiem z drugim rodzicem, możesz skorzystać z drugiej klasy podatkowej. Jeśli jednak nie miałeś drugiej klasy podatkowej, uwzględnij to przy rozliczeniu rocznym.

Najpopularniejsze koszty uzyskania przychodu w Niemczech:

 • zryczałtowane koszty zjazdów do Polski;

 • dojazd z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy w Niemczech;

 • koszty ponoszone w związku z zakupem odzieży roboczej, literatury fachowej;

 • koszty prowadzenia dwóch gospodarstw domowych. W sytuacji kiedy pracujesz na terenie Niemiec, a w Polsce mieszka Twoja rodzina, świadczy to o prowadzeniu przed Ciebie podwójnego gospodarstwa domowego. Przysługuje Ci wówczas rozliczenie kosztów jakie ponosisz z tego tytułu (np. zjazdy do Polski, czynsz itp…);

 • diety za noclegi w kabinie dla zawodowych kierowców;

 • koszty leczenia.

Aby ubiegać się o zwrot podatku, konieczne jest przedłożenie dokumentów, które potwierdzą Twoje dochody osiągnięte w Niemczech. Najważniejszym z nich jest Lohnsteuerbescheinigung, czyli roczne zestawienie od pracodawcy, ukazujące sumę zarobków w danym roku. Jeżeli byłeś zatrudniony u różnych pracodawców, niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń podatkowych od każdego z nich.

W przypadku braku Lohnsteuerbescheinigung, alternatywą może być przedstawienie miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia, zwanych Abrechnung, za ostatni miesiąc pracy u danego pracodawcy w roku podatkowym. Te rozliczenia powinny zawierać informacje zgodne z tymi, które znajdują się na karcie podatkowej.

Dodatkowo, aby proces zwrotu podatku mógł zostać zrealizowany, potrzebne jest również zaświadczenie EU/EWR, dokumentujące dochody uzyskane poza Niemcami, na przykład w Polsce. Aby uzyskać takie zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego, należy najpierw dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce, pamiętając o uwzględnieniu w nim wszystkich dochodów, również tych uzyskanych za granicą.

Dokumenty takie jak Lohnsteuerbescheinigung, odpowiednie miesięczne rozliczenia wynagrodzenia oraz wypełnione zaświadczenie EU/EWR są kluczowe do właściwego rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji "Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec?".

Aby ułatwić Ci proces, oferujemy pomoc w wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT 36 + ZG w polskim urzędzie skarbowym, jak również w przygotowaniu wniosku o zaświadczenie EWR. Wystarczy, że skorzystasz z naszych usług i dostarczysz niezbędny komplet dokumentów.

W Niemczech system klas podatkowych (Steuerklassen) ma kluczowe znaczenie dla obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Klasa podatkowa, do której przypisany jest podatnik, wpływa na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek, które są pobierane przez pracodawcę z wynagrodzenia i przekazywane bezpośrednio do urzędu skarbowego. W Niemczech wyróżnia się sześć głównych klas podatkowych:

 1. Klasa I (Steuerklasse I): Przeznaczona dla osób samotnych, rozwiedzionych, wdów/wdowców oraz osób separowanych, które nie mają dzieci kwalifikujących się do ulgi podatkowej na dzieci w klasie II.

 2. Klasa II (Steuerklasse II): Przeznaczona dla samotnych rodziców, którzy spełniają określone warunki, takie jak posiadanie w domu co najmniej jednego dziecka uprawnionego do ulgi na dzieci. Ta klasa podatkowa oferuje dodatkowe ulgi podatkowe dla samotnych rodziców.

 3. Klasa III (Steuerklasse III): Zwykle korzystniejsza dla żonatych/zamężnych, gdzie jeden z małżonków nie pracuje lub jego dochody są znacznie niższe. Ta klasa podatkowa jest zazwyczaj wybierana przez małżonka, który zarabia więcej, co pozwala na niższe zaliczki na podatek.

 4. Klasa IV (Steuerklasse IV): Dla małżonków, gdzie obydwoje pracują i mają podobne dochody. W tej klasie podatkowej zaliczki na podatek są obliczane podobnie jak dla osób samotnych w klasie I.

 5. Klasa V (Steuerklasse V): Zazwyczaj wybierana przez małżonka zarabiającego mniej, gdy drugi małżonek wybrał klasę III. Klasa ta charakteryzuje się wyższymi zaliczkami na podatek, co sprawia, że jest mniej korzystna finansowo.

 6. Klasa VI (Steuerklasse VI): Dla osób posiadających więcej niż jedno miejsce zatrudnienia. Stosowana dla drugiego i każdego kolejnego etatu, gdzie zaliczki na podatek są najwyższe.

Niemcy - zobacz inne usługi

Zasiłek rodzinny Kindergeld

ankieta sprawdzajaca prawo do zasilku

SOKA - BAU - ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Posty z kategorii Niemcy na naszym blogu:

Kompleksowy Przewodnik po Zarobkach w Niemczech w 2024

Wprowadzenie do rynku pracy w Niemczech Niemcy są uznawane za jedną z najbardziej stabilnych i dynamicznych gospodarek w Europie, co przyciąga pracowników poszukujących nie tylko lepszych zarobków, ale także jakości życia i bezpieczeństwa zatrudnienia. Różnorodność branż i ciągłe inwestycje w innowacje technologiczne tworzą bogate środowisko zawodowe, oferujące szerokie możliwości rozwoju kariery dla specjalistów z całego […]

Kwota wolna od podatku w Niemczech w 2024 roku

Tak jak w Polsce oraz w innych krajach funkcjonuje pojęcie kwoty wolnej od podatku, tak możemy się z nim spotkać również w niemieckim systemie podatkowym. Zacznijmy, więc o początku… Czym właściwie jest kwota wolna od podatku? Jest to określona suma pieniędzy, która jest zwolniona z opodatkowania. Oznacza to, że jeśli Twój dochód nie przekracza tej […]

Energiepreispaushale – niemiecki dodatek energetyczny w wysokości 300 euro

Wydarzenia polityczne zeszłego roku sprawiły, iż koszt energii w Europie znacząco wzrósł. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom drastycznego wzrostu cen, wiele krajów europejskich stworzyło specjalne dodatki, które mogłyby przeciwdziałać uszczupleniu portfeli obywatela. Jednym z takich krajów są Niemcy wraz z wprowadzonym przez nie programem Energiepreispaushale.  Sprawdź najważniejsze informacje o programie i to, kto może się do […]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zwrotów podatku i innych usług

Copyright © 2023 Internova-tax