Zwrot podatku z austrii

ODZYSKAJ SWÓJ PODATEK Z AUSTRII W BARDZO PROSTY SPOSÓB.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.

Jaka jest opłata za rozliczenie podatku z Austrii?

Indywidualne rozliczenie podatku:

Płatność przed rozliczeniem 380 PLN
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 99€

Wspólne rozliczenie podatku:

Płatność przed rozliczeniem 430 PLN
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 99€

Jako nasz klient sam decydujesz kiedy dokonasz płatności za usługę. Wybierz, czy płacisz przed rozliczeniem, czy po (kiedy otrzymasz zwrot podatku z zagranicznego urzędu).

 • kompetentną weryfikację dokumentów,

 • wykonanie oszacowania zwrotu podatku,

 • wysłanie deklaracji podatkowej do Finanzamtu,

 • telefoniczny kontakt z Urzędem,

 • odpowiedź na ewentualne zapytania lub pisma z Finanzamtu,

 • sporządzenie odwołania od decyzji.

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z gotowego formularzu podatkowego i wprowadź niezbędne dane podatnika.

Click Here
Ochrona danych osobowych*
Polityka prywatności*

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Rozliczenie podatku z Austrii w Polsce

Jeśli byłeś legalnie zatrudniony w Austrii i chcesz odzyskać swój podatek to nie mogłeś trafić lepiej!

Kwota zwrotu jaką możesz otrzymać jest uzależniona od wielu czynników, w tym m.in. od wysokości osiągniętego dochodu, okresu jaki przepracowałeś i Twojej sytuacji rodzinnej. Podatnicy otrzymują średnio zwrot w kwocie około 4000 PLN.

Pamiętaj, że możesz rozliczyć się aż do 5 lat wstecz. 

Osoby, które pracowały w Austrii poniżej pół roku mają szansę odzyskać cały odprowadzony podatek.

Jeśli jednak pracowałeś powyżej pół roku to nic straconego. Pomożemy Ci uzyskać jak największy zwrot podatku za pomocą ulg podatkowych. 

Przekonaj się, jak łatwe i przyjemne może być rozliczanie się z austriackim urzędem skarbowym, gdy korzystasz z pomocy profesjonalistów

Rozliczenie podatku Austria - jakie dokumenty przygotować?

Chcesz rozliczyć się z podatku w Austrii, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Nic prostszego. Wytłumaczymy Ci wszystko krok po kroku. 

Pobierz nasz formularz „AUSTRIA PODATEK” i uzupełnij go zgodnie z instrukcjami.

Wybierz rok, za który chcesz się rozliczyć i pobierz dodatkowy plik (np. jeśli rozliczasz rok 2020 to dodatkowy plik do pobrania będzie nosił nazwę „2020”) – tylko podpisz.

Załącz:

karta podatkowa

kartę podatkową z Austrii- Lohnzettel lub Jahreslohnzettel

zaświadczenie o dochodach EU/EWR

zaświadczenie o dochodach EU/EWR podbite w polskim Urzędzie Skarbowym.

dowody na poniesione koszty

dowody na poniesione koszty, np. paragony ze stacji paliw, potwierdzenia opłacania czynszu, mediów, bilety za przejazdy autokarowe.
Jeśli nie masz wszystkich potrzebnych dokumentów możemy Ci pomóc w ich uzyskaniu. Wystarczy, że zdecydujesz się zlecić nam wykonanie swojej deklaracji podatkowej, a wykonamy dla Ciebie polski pit, pozyskamy z Urzędu Skarbowego zaświadczenie EU/EWR, a nawet skontaktujemy się z Twoim pracodawcą aby przekazał Ci kartę podatkową.

AUSTRIA PODATEK

Rozliczenie podatku za 2022

Rozliczenie podatku za 2021

Rozliczenie podatku za 2020

Rozliczenie podatku za 2019

Rozliczenie podatku za 2018

Obowiązek podatkowy w Austrii

Obowiązek rozliczenia podatku w Austrii mają osoby:

 • których dochód przekroczył 12 000 euro,

 • zameldowane w Austrii,

 • mające nieograniczony obowiązek podatkowy,

 • które urząd austriacki wezwał pisemnie do rozliczenia się,

 • mające w ciągu roku podatkowego więcej niż jednego pracodawcę,

 • mające status rezydenta.

Status rezydenta ma każda osoba, która nieprzerywalnie przepracowała w Austrii ponad pół roku lub gdy jej dochody w tym kraju wynoszą 90% całego dochodu rocznego. 

Jeśli nie spełniasz powyższych warunków to i tak warto żebyś się rozliczył i odzyskał swój podatek. Warunkiem jest tylko żeby Twoje dochody POZA AUSTRIĄ nie wynosiły więcej niż 11 000 euro.

Najczęściej zadawane pytania

Lohnzettel jest dokumentem podatkowym potwierdzającym wysokość dochodów i pobranych zaliczek na podatek. Każda legalnie zatrudniona w Austrii osoba powinna otrzymać Lohnzettel od swojego pracodawcy do końca stycznia w formie elektronicznej lub do końca lutego w formie papierowej. Jest to odpowiednik polskiego PITu-11.

Podatnicy, którzy mają w Austrii obowiązek rozliczenia się, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej do końca maja w roku, który następuje po przepracowanym roku kalendarzowym. 

Pozostali mogą rozliczyć poszczególne lata w poniższych terminach:

 • 2019 do 31 grudnia 2024

 • 2020 do 31 grudnia 2025

 • 2021 do 31 grudnia 2026

 • 2022 do 31 grudnia 2027

 • 2023 do 31 grudnia 2028

Mehrkindzuschlag - dodatek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje na 3 i każde kolejne dziecko, na które jest pobierany zasiłek rodzinny powyżej pół roku w danym roku. Dochód rodziców nie może przekraczać w roku podatkowym 55 000 euro, a małżeństwo lub związek partnerski musi trwać ponad pół roku.

Familienbonus Plus (FB+) - jednorazowy dodatek wypłacany na każde dziecko do 18 roku życia od roku 2022 w wysokości 2000 euro lub 650 euro rocznie dla pełnoletniego dziecka. Warunkiem jest pobieranie zasiłku na dane dziecko przez co najmniej pół roku.

Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB) - ulga podatkowa dla jedynego żywiciela rodziny. Przysługuje jeśli był pobierany zasiłek rodzinny Familienbeihilfe na co najmniej 1 dziecko przez okres dłuższy niż pół roku w danym roku kalendarzowym. Współmałżonek w roku kalendarzowym nie może zarobić więcej niż 6 000 euro, a małżeństwo musi trwać w danym roku podatkowym więcej niż pół roku.

Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB) - ulga podatkowa z tytuły wychowywania dzieci samotnie przez ponad pół roku przysługująca na każde dziecko będące na utrzymaniu podatnika. Warunkiem otrzymania ulgi na dane dziecko jest pobieranie świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe w roku kalendarzowym przez co najmniej pół roku.

Pendlerpauschale - To ulga, która należy się osobom, które dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w Austrii ponad 20 kilometrów. Jeśli podatnik stosuję tę ulgę w swoim zeznaniu podatkowym, musi liczyć się z tym, że urzędnik może poprosić o przedstawienie biletów za przejazdy lub rachunków za paliwo.

Zgłoś się do austriackiego pracodawcy z prośbą o wystawienie Lohnzettel, czyli L16. Możesz również zwrócić się z prośbą o pomoc do pracowników naszego biura. Chętnie pomożemy Ci w odzyskaniu Twoich dokumentów. 

Średni czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku wynosi  2 do 6 miesięcy od momentu złożenia deklaracji podatkowej.

Każdy z podatników rozlicza się oddzielnie, jednakże dochody małżonka podaje się w zeznaniu celem uzyskania poszczególnych ulg podatkowych. Jest to np. ulga na prowadzenie dwóch gospodarstw domowych (tzw. Doppelte Haushaltsführung) lub ulga dla jedynego żywiciela rodziny (tzw. Alleinverdienerabsetzbetrag). W obu przypadkach należy przedstawić zaświadczenie EU/EWR małżonka.

W porównaniu z 2023 rokiem kwota wolna od podatku w Austrii od 2024 roku jest wyższa o około 1500 euro.

Wynosi ona obecnie 12 816 euro, co czyni ją jedną z najwyższych w Europie

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe w Austrii jest formą wsparcia finansowego przyznawanego rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, mającym na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Zasiłek ten jest jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Austrii i przysługuje bez względu na dochód.

Na kogo przysługuje zasiłek?

Zasiłek przysługuje na dzieci:

 • Do 18. roku życia, bez dodatkowych warunków.

 • Powyżej 18. roku życia, jeśli kontynuują naukę lub studia, do momentu ukończenia 24. roku życia. W niektórych przypadkach, np. dla dzieci niepełnosprawnych, limit wiekowy może być rozszerzony.

Jak ubiegać się o zasiłek?

Aby ubiegać się o Familienbeihilfe, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie finansowym (Finanzamt) w Austrii. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem systemu FinanzOnline. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokumenty potwierdzające kontynuację edukacji.

Tak, jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i pracowałeś w Austrii, zgodnie z polskim prawem podatkowym masz obowiązek rozliczyć się również w Polsce. Rezydent podatkowy w Polsce to osoba, która ma w Polsce swoje centrum interesów życiowych lub przebywa na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym. Takie osoby są zobowiązane do rozliczenia w Polsce swoich globalnych dochodów, co obejmuje także dochody uzyskane za granicą, w tym w Austrii.

Austria - zobacz inne usługi

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe

BUAK - ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Posty z kategorii Austria na naszym blogu:

Dla kogo podatek z Austrii?

Praca w Austrii wiąże się z wieloma aspektami prawnymi i finansowymi, z których jednym z kluczowych jest kwestia opodatkowania dochodów. Dla wielu pracujących w tym kraju, zwłaszcza dla osób, które nie są jego stałymi mieszkańcami, istotnym elementem jest możliwość dokonania zwrotu podatku. Proces ten może być nieco skomplikowany, ale zrozumienie jego podstawowych zasad może pomóc […]

Dochody z Austrii, a polski PIT

Jeżeli osiągnąłeś dochody w Austrii, a jesteś polskim rezydentem podatkowym, to obowiązuje Cię rozliczenie z polskim urzędem skarbowym. Niezbędny będzie do tego formularz PIT-36 z załącznikiem ZG – należy zamieścić w nim wszystkie informacje o zagranicznych dochodach i opłaconych zaliczkach na podatek. Od 01.01.2019 uległ zmianie sposób opodatkowania austriackich dochodów w Polsce. Do końca 2018 […]

Zmiany w systemie podatkowym w Austrii w 2024 Roku

Zmiany w systemie podatkowym w Austrii w 2024 Roku W Austrii od 1 stycznia 2024 roku wprowadzone zostaną nowe progi podatkowe, co jest częścią szeroko zakrojonej reformy podatkowej mającej na celu odciążenie mieszkańców tego kraju. Zmiany te mają szczególnie wesprzeć klasę średnią oraz przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności pracy i inwestycji w Austrii. Plan reformy […]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zwrotów podatku i innych usług

Copyright © 2023 Internova-tax